הגישה השיווקית להורות: הגישה השיווקית להורות רואה את ההורה- כיצרן (של רעיון/בקשה/דרישה), את הבקשה של ההורה- כמוצר/רעיון, ואת הילד- כלקוח.
הורים יכולים להשתמש באסטרטגיות שיווקיות שיצרנים מאמצים על מנת להניע לקוחות לקנות מוצר שלהם, כדי להניע ילדים "לקנות" את הרעיון/בקשה שלהם.
היכנסו לפורמים המוצגים בהמשך וספרו על אסטרטגיות שיווקיות שהצליחו לכם, או התרשמו מההצלחות השיווקיות של הורים אחרים.

פורום ניהול כללי:

המקום להגיב על הגישה, להציע נושאים דיון נוספים…